Κατάθεση σε Τραπεζικό λογαριασμό

Τράπεζας Πειραιώς
Όνομα δικαιούχου: ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)
ΙΒΑΝ: GR81 0172 5280 0055 2809 9307 351

*Τα έξοδα μεταφοράς σε διατραπεζική συναλλαγή επιβαρύνουν τον πελάτη.